Ana Sayfa Favorilere Ekle! e-m@il gönder
 RS485 ARA BİRİMLERİ (CONVERTER
)


USB-RS485 Converter
. USB RS485 Converter .. RS232-RS485 Converter .


Ray tipi RS485 Dönüştürücü
. Ray Tipi RS485 .


1220 metre uzaklıktan veri alımı / gönderimi sağlanabilir!

Aynı hatta birden fazla haberleşme birimi bağlanabilir!

Kit üzerinde Mikrodenetleyici için klemens, bilgisayar bağlantısı için

DB9 bağlantısı vardır.


Günümüzde kablosuz iletişim alanında pek çok gelişme olduğu halde uzun mesafe kablolu iletişim
halen popülaritesini korumaktadır. Radyo frekans ile haberleşme sistemlerini kullanmamak için
pek çok sebep vardır: Maliyet, karmaşık yapı, parazit.

RS232 protokolü muhtemelen en çok kullanılan, geliştirmesi ve uygulaması çok kolay olan bir
protokoldür. Mikrodenetleyici uygulamalarında pek çok kez karşımıza çıkar. Ancak bu
protokolün bazı sınırlamaları vardır: RS232 Standardı en fazla 15 metre kablo kullanmamızı
söyler. Bu sınır, iyi bir kablolamayla, düşük data oranları kullanarak ve gürültüsüz alanlarda
biraz daha aşılabilir. Buradaki ana problem; ortak toprak hattına bağlı olarak tanımlanan data
sinyallerinin, mesafe uzadıkça toprak hattındaki gürültüyle bilgi kaybına yol açmasıdır.
Bir diğer problem ise RS232 protokolünde sadece karşılıklı iki cihazın haberleşebileceğidir.
Bir kaç cihaz bu protokolde haberleşemez, bu durumda farklı bir çözüme ihtiyaç duyulur.

RS485 protokolü bu sorunları çözen standartlardan biridir. Günümüzde pek çok alanda
kullanılmakta olan popüler bir haberleşme sistemidir. Bu sistem ilk defa 1983 yılında RS422
standardının gelişmiş düzeyi olarak kullanıma geçti. RS485 ile RS232 arasındaki temel fark,
RS485 ‘in iki tel arasındaki değişken voltaj metodu ile bilgi transferi yapmasıdır.
İki tel arasındaki sinyalin polaritesi sayısal durumu belirler, toprak sinyali sadece akımın geri
dönüş yolu olarak kullanılır.

dELAb RS485 kiti kullanılarak, RS485 protokolü ile 1220 metreye kadar burgulu kablo kullanarak
ve 10 Mbs’e kadar bilgi aktarım oranında haberleşme yapmak mümkündür.

RS485 kitinde kullanıcıya pek fazla yapacak bir şey kalmaz. Kablo bağlantıları yapıldıktan
sonra uzak haberleşme için protokol sinyalleri devre tarafından yapılacaktır. Kullanıcı üniteye
RS232 protokolünde veri gönderir, kit bu veriyi RS485 olarak data hattından alıcıya iletir.
Alıcı ise RS485 sinyalini RS232 olarak karşı tarafa ulaştırır. İki cihaz için haberleşme şeması
sayfada yer almaktadır. dELAb RS485 kiti ile en fazla 32 cihaz aynı RS485 data hattına
bağlanabilir ve birbirleri ile haberleştirilebilir.

Bu çip üreticlerinin üretim safhasına göre de değişmektedir. Bazıları bu sayısıı 256 olarak
belirtmektedirler. Kullanıcı bu markalara da dikkat etmelidir.Böyle bir uygulamada, bir
haberleşme sisteminin geliştirilmesi gerekir. Data hattında her uç birim aynı anda veri transferi
yapmamalıdır. Eğer bir ünite veri gönderirken diğeri de göndermek isterse data hattında girişim
sebebiyle veri kaybı olacaktır. Bunu engellemek için uygulanan yöntem, ünitelerden birini Master
(Asıl) ve diğerlerini Slave (Yardımcı) olarak tanımlamaktır. Her Slave üniteye bir adres verilir.
Master bu üniteleri adres vererek sorgulayabilir. Veya, data hattının meşgul olup olmadığı
sorgulanır, meşgul değil ise veri transferi yapılır.


 

 
  

 

  

< Ana Sayfa >


< e-m@il Gönder >

 

< WebMail Gönder >